Estate planning
Wat is eigenlijk estate planning? Dit is een verlengstuk van de financiële planning
en gaat voornamelijk over de nalatenschap. Een planning wordt gemaakt om het opgebouwde vermogen zowel fiscaal als juridisch zo gunstig mogelijk over te dragen aan de volgende generatie. Het gaat om het organiseren, structureren, beheren en overdragen van vermogen bij leven of bij overlijden. Zo kan het maximale resultaat worden behaald met alles wat erbij komt kijken.

Wij kunnen adviseren en begeleiden op het gebied van estate planning. Ons doel is om de vermogensoverdracht volgens uw wensen te laten verlopen.

De belastingbesparing speelt daarbij een rol maar moet geen doel op zich zijn. Bij estate planning kijken we dan ook niet alleen naar schenk- en erfbelasting maar ook naar het testament, de afwikkeling nalatenschappen en vermogensoverheveling.

met passie