Administratie
Het opzetten en voeren van de financiële administratie behoort voor ondernemers tot hun wettelijke plicht. De winsten en verliezen moeten immers blijken uit een deugdelijk gevoerde administratie. Echter, een goede administratie biedt veel meer doeleinden. Indien de cijfers op orde zijn is het een uitstekend middel voor het verkrijgen van de noodzakelijke managementinformatie. Het geeft inzicht in de omzet, de inkoop en de kosten. De juiste cijfers helpen u om de juiste koers te varen en waar nodig de koers te wijzigen dan wel te optimaliseren.

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om zelf de dagelijkse financiële administratie te voeren. Hierbij kunnen wij u ondersteunen met het opzetten van een goede administratie, het verwerken alsmede controleren. Vervolgens kunnen wij zorgdragen voor overzichtelijke managementrapportages.

Het is belangrijk om uw administratie op orde te hebben en dit kost veel tijd en aandacht. Wij helpen u graag met het zo soepel mogelijk laten verlopen van uw administratie. Zelf werken wij met online boekhoudsoftware van Twinfield en Exact en kunnen u daarbij ondersteunen. Natuurlijk zijn wij ook bekend met andere boekhoudprogramma’s en kunnen we helpen bij het maken van automatische koppelingen.

met passie